top of page

Değerli Muhataplarımız,


Uçar Otomotiv Şirketler Grubu olarak hizmet verdiğimiz alanlarda en kaliteli hizmeti verirken, sürdürülebilir bir gelecek için de çalışmaya devam ediyoruz. Bizler bilgi çağında verinin önemine inanıyor bu kapsamda dijital dönüşüm süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Siz değerli muhataplarımıza  Bilgi Güvenliği Politikamızı, Kişisel Veri Güvenliği Politikalarımızı internet sayfamız üzerinden paylaşmış bulunuyoruz. Gerekli hallerde aydınlatma metnimizi ve bilgi güvenliği politikalarımızı güncelleyip tekrar sizlere buradan duyuracağız. Aydınlatma Yükümlülüğü ve Bilgi Güvenliği Kurallarının İbrazı Hakkında


Uçar Otomotiv Şirketler Grubu olarak kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Aydınlatma Metinlerimize, Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Güvenliği Genel Kurallarımıza aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz. 

bottom of page